Krimpregio

  • Door te investeren in goede digitale én fysieke bereikbaarheid (wegen, OV) hoeven bedrijven / medewerkers en jongeren niet weg te trekken. Lokale investeringen van inwoners en bedrijven in breedband, schone energie of de economie kunnen nieuwe kansen bieden.
  • Ook kunnen voorzieningen voor meerdere gebruikers worden ingericht, zodat scholen, zorginstellingen en verenigingen gebruik kunnen maken van hetzelfde gebouw.
  • Wij willen meer aandacht voor de leefbaarheid van het buitengebied en willen nieuwe kansen ondersteunen, bijvoorbeeld door een transitiefonds voor vrijkomende gebouwen of door fiscale faciliteiten voor coöperatieve initiatieven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.