Land- en (glas)tuinbouw

Voedselproductie om jezelf te kunnen voeden is voor elk land essentieel. In Nederland kennen we, mede vanwege het gunstige klimaat, een lange traditie van land- en tuinbouw. De producten uit ons land worden wereldwijd geëxporteerd en zijn befaamd om hun kwaliteit. Onze land- en tuinbouw zijn echter ook een innovatieve sector. Wij steunen initiatieven om de productie te vernieuwen zodat de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt.

Dertig procent van de werkenden in onze regio is direct of indirect met werk gebonden aan de land- en tuinbouw.

  • De opgave is groot voor onze landbouw in het kader van de versnelling die de provincie Noord Brabant voor staat, het CDA Boxmeer ziet kansen mits er voldoende en goed flankerend beleid is.

Omgevingskwaliteit koesteren

Het CDA zet in op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de groene ruimte. Bij natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische ondernemers worden realisatie en onderhoud. Medewerking voor ruil of verkoop van betrokken eigenaren is nodig.

  • Voor de levensvatbaarheid van de landbouw is het belangrijk ruimte te bieden aan nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het landschap kunnen blijven beheren en voedsel kunnen produceren.
  • Op verzoek eigenaar gaan we samen actief aan de slag met vrijkomende bebouwing, zoals leegkomende stallen, om ruimte te bieden aan een nieuwe bestemming.
  • Zonne-energie is hard nodig om de transitie te maken naar duurzame energie. Het CDA vindt het echter moeilijk uit te leggen als er zonneweides kunnen komen op landbouwgrond, terwijl daken van naastgelegen stallen nog leeg zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.