Levensloop denken

Bij het levensloop denken horen impliciet mogelijkheden voor ouderen om zich tot op hoge leeftijd te kunnen ontplooien door bijscholing op allerlei manieren.  Opleidingen, cursussen, informatie etc. moeten de ouderen in staat stellen bij te blijven in de ontwikkelingen van de samenleving en net als iedereen het juiste gereedschap te behouden om een bijdrage aan die samenleving te leveren. Hierbij  speelt oudereneducatie een grote rol; dit is over het algemeen een lokale zaak. Senioreneducatie moet ook een zo laag mogelijke drempel hebben om zoveel mogelijk ouderen te kunnen betrekken en te bereiken in deze educatie.

Activiteiten moeten aangeboden worden bij voorkeur gekoppeld aan de woon- leef- of werkomgeving.

De gemeente heeft hier een grote faciliterende rol in samenwerking met andere doelgroepen met behoud van de eigen identiteit is hierbij een pré. Kennis inbreng, participatie en actieve inzetbaarheid voor de samenleving hebben hierbij dus een voorwaardenscheppende rol. De gemeentelijke overheid moet zich uitgedaagd voelen hierin een juiste rol te spelen bij het “ouderenproof “ maken van de gemeente Boxmeer. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar hoe ouderen de openbare ruimte ervaren; staan er bijvoorbeeld genoeg bankjes? En het zou interessant zijn om te kijken of de gemeente kan stimuleren dat aannemers en installatiebedrijven zich specialiseren in ouderen en woningaanpassingen in het kader van langer thuis wonen.

  • Maar ook door een wooncoach in dienst te hebben die ouderen kan adviseren op welke manier men langer thuis kan blijven wonen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.