Lokale toegang zorg

Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben is het belangrijk dat dit in iedere gemeente goed gebeurt. Het Centrum Jeugd en Gezin functioneert inmiddels in Boxmeer en zij vangt veel vragen op over zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp die niet door dure specialistische hulp hoeft te worden behandeld. Essentieel is dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders zo laag mogelijk wordt. We moeten er voor zorgen dat er niet te snel een stempel op iemand komt en ook kijken wat we zelf als inwoners zelf kunnen.

  • Centrum Jeugd en Gezin ook beschikbaar voor de kleine vragen.
  • Aandacht voor alcohol gebruik en misbruik.
  • Meer inzet wijkverpleegkundigen en goed faciliteren.
  • Basisteam Jeugd ook op locatie in de kernen beschikbaar.
  • Actie onbenutte rechten als gemeente faciliteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.