Maashees

  • Sporthal de Zevensprong, na de renovatie van Gemeenschapshuis, tijd om de sporthal toekomstbestendig te maken.
  • Uitbreidingslocatie: onderzoeken van nieuwe locaties en aanpassing bestemmingsplan.
  • Hoogwaardige bouw in het buitengebied; door bedrijfsbeëindiging vaak verloedering. Dit tegengaan door bijvoorbeeld ruimte-voor-ruimte regelingen.
  • Het openbare groen wordt middels participatie bijgehouden en loopt goed. Het is belangrijk om dit soort lokale initiatieven te blijven ondersteunen.
  • Ligging pal aan de Maas. Toerisme staat echter niet op prioriteitenlijst. Hier liggen wel kansen. Een opknapbeurt en verfraaiing van de ligweide aan de Maas en een betere ontsluiting van het prachtige Maasheggengebied behoren hiertoe.
  • Onderhoud van landwegen en bospercelen. Controle van landwegen middels jaarlijkse inspectie is een aandachtspunt.
  • Onderhoud van de bossen tegen het licht houden. Met het doen van groot onderhoud 1x per 10 jaar en klein onderhoud 1x per 5 jaar kan de kwaliteit en verloedering van sommige bospercelen worden tegen gegaan.
  • Basisonderwijs en kleine kernen blijven een flinke uitdaging. Speerpunt moet zijn om scholen zo lang mogelijk open te houden. Kwaliteit voor kwantiteit.
  • Er is redelijk verenigingsleven. Mede dankzij het vele harde werken door veel vrijwiliggers. Ondersteuning vanuit gemeente onontkoombaar met eventuele subsidies en heldere vergunningstrajecten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.