Oeffelt

  • Bijdragen aan goede huisvesting en leeromgeving basisschool Het Telraam.
  • Blijvend stimuleren samenwerking verenigingen en school in het kader van leefbaarheid.
  • Verbeteren verkeersveiligheid doorgaande weg Molenstraat, Cuijkseweg, Heerstraat!
  • Voorzieningen voor jongeren en ouderen op peil houden en op elkaar afstemmen. (Mannekino, Kleppenburg)
  • Ruimte voor ontwikkeling lokale (familie)bedrijven.
  • Medewerking aan vervolg op CPO Oeffelt.
  • Ondersteuning Zorgcoöperatie de Haven.
  • Verbetering kwaliteit en onderhoud wandel- en fietsroutes.
  • Visie op recreatieve mogelijkheden veerstoep en ’t Veerhuis Oeffelt.
  • Koesteren van lokaal erfgoed zoals Gilde Salvator Mundi, de San Salvator kerk en het maasheggenvlechten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.