Overloon

  • Jongeren behouden voor Overloon middels CPO; de gemeente moet dit stimuleren en goede voorlichting geven en ook het goede verenigingsklimaat heirin meenemen.
  • Verkeersveiligheid, parkeren in het drukke centrum van Overloon. Onderzoek naar parkeerperikelen bij de supermarkt en de uitrit parkeergarage van de appartementen, maar ook naar de situatie in de museumlaan (Clevers in de zomermaanden) en de nieuwbouw van Pantein.
  • Belangrijk dat de lagere school behouden blijft.
  • Invulling locatie Pantein (Engelseweg).
  • Toerisme (recreatiemogelijkheden) blijft een speerpunt voor Overloon.
    • Met het AZC gaat het goed. Het aantal bewoners van het AZC is teruggebracht doordat het quotum is gehaald. Toch moeten we de aandacht hierop niet verliezen (veiligheid).
    • Aandacht voor de bemensing van de Dorpsraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.