10 maart 2015

De Maas Driehoek: Peter Brouwers wil burger meer gaan betrekken bij Waterschap

RIJKEVOORT Wat doet het Waterschap nu precies met die twee, driehonderd euro die je jaarlijks aan ze overmaakt? De meeste burgers hebben geen idee. Daar moet verandering inkomen volgens Peter Brouwers uit Rijkevoort, hij staat voor het CDA op de vijfde plaats bij de Waterschapsverkiezingen.

Water wordt steeds belangrijker volgens Brouwers, die altijd werkzaam geweest is in de agrarische wereld en veertien jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft gedragen op provinciaal, landelijk en Europees niveau. "Denk aan de klimaatsverandering met meer extremen. Die moeten we voor zijn en nu bouwen aan een toekomstbestendig waterbeleid. Aantasting van het Maasheggenlandschap, zoals gepresenteerd in het Deltaplan Rivieren, past wat mij betreft niet."

Volgens Brouwers is het niet meer dan een vanzelfsprekendheid dat het Waterschap voor de veiligheid zorgt. "Op dijken en waterkeringen wordt altijd gelet; dat is de taak van het Waterschap. Maar wat ik belangrijker vindt, is dat we de burger niet zwaarder gaan belasten met de kosten van onderhoud of aanpassingen door het veranderde klimaat. De financiën van de bewoners staan onder druk, dan moeten wij geen lastenverhoging presenteren. Nee, we moeten innovatief te werk gaan. Slimme combinaties maken met gemeente, provincie en bedrijfsleven. Daar wil ik me hard voor maken."
Toch zit het hem niet alleen in ingewikkelde plannen. "Een voorbeeld: Stel regentonnen beschikbaar om het water op de daken op te vangen, zodat hemelwater kan worden gebruikt in de tuin. Zo zorg je ervoor dat het waterzuiveringssysteem minder wordt belast, en je gebruikt geen duur kraanwater meer. Burgers hebben zoveel ideeën en kennis: die krachten moeten we bundelen. Daar ben ik op aanspreekbaar."

Bron: De Maas Driehoek, 10 maart 2015 door Patricia de Ryck

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.