09 maart 2015

ZLTO Interview met Waterschapskandidaat nr. 5 Peter Brouwers

‘Gebruik kennis van sector’

Door de wol geverfd als bestuurder in de agrarische sector en redelijk bekend in de wereld van het waterschap. Peter Brouwers uit Rijkevoort wil deze twee werelden nog meer met elkaar verbinden.

Direct nadat Brouwers in november afscheid nam als hoofdbestuurder van ZLTO, meldde hij zich bij het CDA als kandidaat-waterschapsbestuurder. ‘Ik heb als bestuurder veel kennis en kunde over watergerelateerde zaken opgedaan en een groot netwerk opgebouwd. Dat wil ik allemaal graag inzetten. Ik heb mijn politieke ambities en voorkeuren als bestuurder van ZLTO altijd voor me gehouden.’

Maar straks heeft Brouwers, mits hij wordt gekozen, vrij baan om politieke kleur te bekennen. En dat doet hij maar al te graag. ‘Boeren hebben veel belang bij een goed functionerend waterschap. Ik vind dat het waterschap veel meer gebruik moet maken van de kennis en kunde uit de agrarische sector. Bijvoorbeeld bij peilbeheer, beregeningsbeleid, droogtebestrijding of waterberging.’

Ook op technisch gebied is er volgens de kandidaat-waterschapsbestuurder nog een wereld te winnen. Ook daarvoor kan het waterschap aankloppen bij de agrarische sector.

‘Het waterschap kan nog een slag maken in het terugwinnen van grondstoffen bij de rioolwaterzuivering. Nu laten ze bijvoorbeeld nog alle stikstof ontsnappen. Ik wil me inzetten om die belangrijke stoffen terug te winnen. Dat past helemaal in de circulaire economie. Hetzelfde geldt voor fosfaat. In de agrarische sector zit veel kennis op dat gebied. Denk aan de productie van biomineralen uit mest. Daarmee druk je de waterschapslasten.’

Brouwers vindt dat de banden niet alleen met boeren en tuinders moeten worden aangehaald. ‘Vergeet de natuurorganisaties, de recreatiesector en de stedelijke gebieden niet. De enige juiste weg bij het zoeken naar oplossingen is een integrale aanpak. Samenwerking is niet altijd eenvoudig, maar op de lange termijn wel de beste route.’

De discussie over inlaat van gebiedsvreemd water vindt Brouwers maar vreemd. ‘Het water is prima van kwaliteit en in droge perioden hoeft er minder beregend te worden als de watergangen beter gevoed zijn.’

Beregening is volgens Brouwers een sluitstuk. ‘Een boer beregent echt niet voor de lol. Met andere woorden: met welke maatregelen dien je zowel de bedrijfsvoering als het watersysteem? Wat kost het en wat levert het op? Daar wil ik me vol voor inzetten.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.