Regionale economische samenwerking

Omdat mensen zich over gemeentegrenzen en zelfs landsgrenzen heen bewegen moet ook Boxmeer meer de handen ineen slaan. Samenwerken maakt sterk en trekt investeerders aan. Mensen bewegen zich, in de gehele regio voor hun werk, hun school en hun boodschappen. Vanwege deze aspecten, maar vooral ook om het scheppen van een optimaal economisch klimaat werken gemeenten samen in bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit helpt voorkomen dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld. Belangrijk is wel dat gemeenten zich onderling niet verliezen in structuurdiscussies over gemeenschappelijke regelingen, maar vanuit een cultuur van vertrouwen op zoek gaan naar werkbare vormen die ruimte laten aan verschil en variëteit. Wat voor de ene gemeente goed werkt, werkt elders anders.

  • In samenwerkingsverbanden zorgen voor duidelijke regels en afspraken, controleerbaar en een toegevoegde waarden voor alle partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.