Rijkevoort

  • Sint Anthonis heeft aangegeven dat zij in 2035 energie-neutraal wil zijn. In Rijkevoort zijn ze hier groot voorstander van.
  • Goed voorstel voor de gemeente zou zijn om te investeren in het plaatsen van zonnepanelen en warmtepanelen op sportparken, kantines en kleedlokalen en/of op de grond. In combinatie met internet zodat burgers hier concreet kunnen zien wat wordt geproduceerd.
  • Beachvolleybal is enorm in opkomst en heeft de populariteit van het gewone volleybal voorbij gestreefd. Rijkevoort zou ook graag nabij de sporthal een beachveld aangelegd zien worden.
  • Daarnaast is het onvermijdelijk dat er in de nabije toekomst omni-verenigingen zullen ontstaan. Meerdere sporten of vrijetijdsclub die onder één bestuur of club vallen. Dit zou van uit de gemeente moeten worden gefacliteerd.
  • Grondprijzen in kleine kernen niet verhogen, dit i.v.m. leefbaarheid, anders zijn wij voor bouwers geen interessante partij meer.
  • Aandacht blijven geven voor leefbaarheid in kleine kernen.
  • Afspraken die gemaakt worden met dorpsraden moeten worden nagekomen/nageleefd door de gemeente Boxmeer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.