Verenigingen

Het CDA is dé partij van de samenleving, het is als geen ander in staat de balans te vinden tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers en verenigingen hebben vaak waardevolle ideeën over de zorg voor elkaar.

Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren jongeren dat sport leuk is, samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, de handen uit de mouwen te steken, respect te hebben voor gezag (trainer, scheidsrechter), wellicht zelfs mee verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer en onderhoud van een terrein.

  • Om de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, willen wij voort zetting van de huidige regeling in het kader van de WMO.
  • Verduurzamen van de verenigingsgebouwen.
  • Samenwerking tussen verenigingen al dan niet binnen de kernen stimuleren en waar nodig faciliteren.
  • Buiten en na schoolse opvang door verenigingen stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.