Vierlingsbeek

  • Ondersteun CPO Project Senioren zoals voor Het Hulder of soetendaal en actief stimuleren doorstroom.
  • Toekomstig gemeenschapshuis, er wordt binnen Vierlingsbeek op dit moment verschillend gedacht over een toekomstig gemeenschapshuis; gezamelijke visie dient te worden ontwikkeld.
  • Onderwijs,SKOV (overkoepelende stichting basisscholen oude gemeente Vierlingsbeek) in samenwerking met ouderen en de verenigingen in het dorp.
  • Verenigingen; goed verenigingsleven is de drijvende kracht achter leefbaarheid. Stichting GroeVie is hier een heel goed voorbeeld van, maar het blijft een uitdaging om voldoende vrijwilligers te behouden.
  • Maasheggen; cultureel erfgoed / agrarisch ondernemen.
  • Kerk; mogelijke nieuwe bestemming onderzoeken.
  • Bibliotheek; ondersteuning in hun toekomstige ontwikkeling.
  • Activeren ouderen / vereenzaming tegengaan. Ondersteunen ouderenorganisatie. Mooie voorbeelden; Jeu de Boules, samenwerking ouderen en Alles Bijeen, wandelvoetbal.
  • Dorpsraad; betere en bredere verankering in het dorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.