Werk en participatie

De gemeente Boxmeer staat door de Participatiewet voor een grote opgave samen met werkgevers, UWV(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), onderwijs, WSW-bedrijf en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Omdat CDA Boxmeer wil voorkomen dat jongeren van nu, straks tussen de wal en het schip belanden is extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren naar de arbeidsmarkt die van het PRO/VSO-onderwijs komen. Wij willen graag inzetten op verschillende vormen voor het leiden naar en voorbereiden op werk, waarbij van de gemeente verwacht mag worden dat ze hierin een voorbeeldfunctie vervuld.

  • Een goed voorbeeld hiervan is het FOOCUS project waar werkstages of werkervaringsplekken gecreëerd worden in de eigen woon- en leefomgeving voor jongeren met een verstandelijke beperking.
  • Daarnaast kan er meer ingezet worden op bemiddeling voor bijstandsgerechtigden vanuit de gemeente voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door het vrijwilligerssteunpunt Sociom.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.