Werkgelegenheid

Ook Boxmeer kan de werkgelegenheid bevorderen. Werkgeversservicepunten zijn de aanjagers van duurzame werkgelegenheid door samen met bedrijven creatief te zoeken naar vormen van werkgelegenheid en praktische opleiding, en anderzijds de juiste mensen daarbij te zoeken. De gemeente kan bedrijven stimuleren om efficiëntie van bedrijfsvoering te zoeken binnen het bedrijf door zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen of op te leiden. Gemeenten geven ruimte en voorrang aan bedrijven met veel werkgelegenheid.

  • CDA Boxmeer brengt regelmatig werkbezoeken aan bedrijven en instellingen om inzicht en binding te houden met het veld.
  • Werklozen die zelfstandig ondernemer willen zijn worden gestimuleerd. Particuliere programma’s kunnen daarbij helpen. Kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen opgebracht worden uit het re-integratiebudget, of - achteraf - uit bespaarde uitkeringen. Belangrijk is dat bestaande ondernemers hun kennis en ervaring beschikbaar stellen om startende ondernemers te kunnen bijstaan. Gemeenten kunnen dit bevorderen.
  • Korting op de grondprijs als er veel werkgelegenheid bij komt, zoals al op voorstel van CDA Boxmeer is ingevoerd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.