27 februari 2019

Geagendeerde brief: Afwegingsnotitie fietsoversteek Boseind

Het CDA vindt het belangrijk dat alle verkeersdeelnemers in onze gemeente veilig van A naar B kunnen.
Het verheugt ons dan ook dat u aangeeft nog geen definitief besluit te hebben genomen op basis van de aangegeven voorkeursvariant.

Daarom hebbe we de volgende vragen gesteld m.b.t. de afwegingsnotitie fietsoversteek Boseind:

1.     Is de beslissing omtrent het fietsverkeer bij rotonde Boscheind meer gebaseerd op economische gronden of op andere gronden?
Mits andere dan vernemen wij graag welke gronden.

2.     Met name de middenberm bij de oversteek van Rotonde Boscheind wordt als (zeer) onveilig ervaren. In deze middenberm kan slechts een fiets over de breedte worden geplaatst met als gevolg dat fietsers vrijwel geen ruimte hebben om te staan.
Zou u willen onderzoeken of het mogelijk is, in afwachting van het uitvoeren van de nieuwe voorkeursvariant, om de middenberm op korte termijn te verbreden en meer waarschuwingsmiddelen zoals borden en signalen te plaatsen om de fietsoversteek ook nu al veiliger te maken voor de overstekende fietsers?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.