27 februari 2019

Geagendeerde brief: ZLTO inzake afgraven van landbouwgrond

Tijdens de vorige raadsvergadering heeft Wim Jennissen, voorzitter ZLTO Dommel en Aa hierover ingesproken.
Het CDA heeft geconstateerd dat ook bij de aanleg van de VLK gekozen wordt voor het afgraven van landbouwgronden om de stikstofdeposito in evenwicht te krijgen.

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld m.b.t. de brief van ZLTO inzake afgraven van landbouwgrond: 

1.       Bent u, in het kader van de duurzaamheid, het met ons eens dat de voedselrijke bovenste laag van de bodem bij voorkeur niet onnodig afgegraven zou moeten worden?

2.       Bent u het met ons eens dat bij de zoektocht naar oplossingen voor klimaatproblemen, het afgraven van voedselrijke bodems een averechts effect kan hebben?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.