08 mei 2019

Geagendeerde stukken: Uitbreiding Oosterhof

De beantwoording op onze brief m.b.t. Uitbreiding Oosterhof maakt ons nog steeds zorgen. Het lijkt wel alsof achteraf alles wordt goedgepraat en rechtgebreid. Vandaar de volgende vragen:

1.   De Beleidsnota detailhandel en horeca is een richtinggevend document en geeft een toekomstvisie weer zoals u zelf stelt. Waarom kunnen supermarkten en winkeliers dan niet vertrouwen en bouwen op deze nota, nu blijkt dat er toch soepel wordt omgegaan met cijfers?

2.   Waarom wordt een afwijking van de beleidsnota niet op voorhand besproken met de stakeholders en beargumenteerd?

De resultaten van het onderzoek zijn bovendien schokkend! De gewenste uitbreiding van Jumbo past niet binnen het gemeentelijk beleid en de leefbaarheid in Liempde komt in het geding.

1.    Hoe gaat u ervoor zorgen dat de nodige impuls voor het Winkelcentrum Oosterhof nog binnen het gemeentelijk beleid past en geen schade toebrengt aan andere winkeliers?

2.   Wat voor actie gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat leefbaarheid in Liempde niet in het geding komt? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.