28 februari 2018

Kadernota veiligheidsregio Brabant-Noord

Hieronder de reactie van het CDA op de Kadernota veiligheidsregio Brabant-Noord

Tijdens de beeldvorming is de gemeenteraad open, eerlijk en transparant bijgepraat over de stand van zaken bij de veiligheidsregio, met name is gesproken over de staat van de brandweerorganisatie en de noodzaak om deze te verstevigen. Dit was geen verassing, er is door de raad vaker zorgen geuit over de staat van de brandweer.

De knelpunten die de brandweer ervaart, de oplossingen en de financiële gevolgen hiervan, zijn verwerkt in dit beleidskader. Een goed toegeruste en gemotiveerde brandweer, met zowel beroepspersoneel als vrijwilligers, is essentieel om de taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Voor het CDA staat veiligheid en kwaliteit voorop, daarom vindt het CDA een verhoging van €4,36 per inwoner verantwoord en nodig.

We hopen dat de maatregelen en voorgestelde oplossingen zullen leiden tot een doelmatige en doeltreffende kwaliteitsslag binnen de organisatie. En hopen dat we bijtijds geïnformeerd en op de hoogte worden gehouden wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.