09 maart 2019

Motie vreemd aan de orde van de dag: Foto's in het straatbeeld

Regelmatig zien we mooie, historische foto's van onze inwoners voorbij komen op onder andere social media. Wij zouden dit graag ook terug willen zien in het straatbeeld.
Daarom hebben we tijdens de laatste raadsvergadering onderstaande motie ingediend. 
We zien geen meerwaarde in het instellen van een onderzoek hiervoor. De kosten van het onderzoek zullen hoger zijn dan het afdrukken en ophangen van de foto's. Daarom zien we graag dat deze motie wordt uitgevoerd zonder voorafgaand onderzoek. 

De wethouder was positief over de motie. Wethouder Van den Broek heeft aangegeven dat hij graag samen met het CDA en andere organisaties zoals Heemkunde Boxtel wil kijken naar de praktische invulling. 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag: Foto’s in het straatbeeld  

De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen d.d. 26 februari 2019,

Overwegende dat:

-          we onze inwoners een blijvende en prominente plek in het straatbeeld willen geven;

-          hiervoor (historische) foto’s op gevels opgehangen kunnen worden of als (stoep)tegels gezet kunnen worden;

-          de benodigde kosten hiervoor in verhouding zijn met de toegevoegde waarde voor de gemeente Boxtel;

verzoekt het college:

·         om het straatbeeld te verfraaien met (historische) foto’s en hiervoor contact op te nemen met onder andere Heemkunde Boxtel

en gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 26/02/2019

Namens de fractie van het CDA Boxtel,

 

 

Artikel: Brabants Dagblad 8 maart 2019 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.