12 december 2018

Raadsvoorstel: Definitieve inleg jeugdhulp 2018

Definitieve inleg jeugdhulp 2018

Wat het CDA zich steeds afvraagt is: had deze overschrijding voorkomen kunnen worden?
Gedeeltelijk niet vanwege de vestiging van de La Salle, maar gedeeltelijk ook wel.
We hebben meerdere malen onze zorgen geuit over het gebrek aan sturing op de regionale inkoop, het gebrekkig aanleveren van cijfers en het nog steeds niet voldoende insteken op preventief beleid.
Hoe gaat u ervoor zorgen dat we in de toekomst hier meer sturing op krijgen? We gaan dit tekort niet oplossen door een gedeelte lokaal in te gaan kopen. Zorg met verblijf blijven we namelijk regionaal inkopen.
Wij dienen hiervoor een motie in waarin we verzoeken om meer druk uit te oefenen op zorgaanbieders voor het periodiek aanleveren van cijfers en bedragen zodat mogelijke tegenvallers eerder ontdekt worden op tijd maatregelen genomen kunnen worden.*

De gemeente krijgt hopelijk wel een compensatie vanuit het rijk. Hiervoor heeft ook het CDA zich ingezet. We gaan met deze bedragen een tekort in 2019 opvullen, maar op deze manier blijft het tekort van 2018 dat we uit de algemeen reserves hebben gehaald bestaan. We lopen zo achter de feiten aan.

Maar kunnen we iets anders dan instemmen met de begrotingswijziging? Nee.
Zullen we er alles aan doen om extra compenserende gelden van het rijk ook in 2019 naar Boxtel te laten stromen? Jazeker, we hebben reeds een mailtje gestuurd naar onze landelijke collega’s hierover.

 

*Onze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.