08 mei 2019

Raadsvoorstel: Huur Park Stapelen

Het CDA vindt de gekozen constructie prima. Huur betalen en onderhoud van het park door de eigenaren.
Ook juichen wij toe dat de opbrengsten van onderverhuur terugvloeien in de gemeentekas.
En ook de vergroting van het park en de verbeterde begaanbaarheid door gebruik te maken van de gelden van Landschappen van Allure zijn positieve ontwikkelingen. 

Een bijkomend voordeel is bovendien dat er meer begaanbare natuur in het centrum van Boxtel gecreëerd wordt.
Wij hebben ook geen bezwaar tegen de verbouwing van het schooltje en het daar geplande dierenparkje, waardoor ook extra wandelroutes gecreëerd worden.
En de uitbreiding van kunst in het park kunnen we alleen maar toejuichen.

Wij hopen en verwachten dat ook het bestemmingsplan (dat later besproken gaat worden) een mooi plan bevat dat eer doet aan de schoonheid van het Kasteel, het park, de omwonenden en andere bezoekers. Zoals bekend kunnen wij ons namelijk net als veel omwonenden niet vinden in een eventuele hoogbouw in de Prins Hendrikstraat en zijn we daar kritisch over. Wij gaan voor een mooi en gedragen plan voor de buurt en voor Boxtel.

We stemmen in met dit raadsvoorstel. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.