07 juli 2020

Raadsvoorstel: Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 

Vorig jaar bij de bespreking van de jaarrekening 2018 waren er meerdere partijen die aangaven hoe je nou tegen een jaarrekening kunt stemmen, want het zouden alleen maar het zetten van cijfertjes onder elkaar zijn.
Maar voor het CDA zijn het niet enkel cijfertjes onder elkaar, het is ook een verantwoording over het beleid van het afgelopen jaar.
Een moment om terug te kijken en jezelf af te vragen of we het goed hebben gedaan. 

Voor het CDA is het ook een moment om te kijken naar het jaar dat komt en wat er anders kan.
Want weet u, het kan anders, het moet zelfs anders.

Volgens de accountant hebben wij van de 30 door hen gecontroleerde gemeentes een van de laagste solvabiliteit, dus wij zijn het minst weerbaar en kunnen het minst goed voldoen aan onze financiële verplichtingen.
De weerstandscapaciteit blijft ook matig. Ook als wij rekenen met een opslag van 10% i.p.v. 25% vanwege de gevolgen van Corona.  

Als je structureel op alle vlakken teveel uitgeeft en ook meer inkomsten hebt, is er maar 1 conclusie: we leven boven onze stand!
We zijn een middelgrote gemeente met stedelijke wensen en uitgavepatronen.
Wat ons betreft wordt het tijd, zoals al eerder aangegeven, om te kijken naar de wettelijke taken van een gemeente en wat nu echt belangrijk is voor het woongenot van onze inwoners. Een veilige, schone en opgeruimde leefomgeving.

En wat schets onze verbazing, er is in 2019 geen veiligheidsmonitor uitgevoerd, er zijn minder trottoirs vernieuwd/opgeknapt dan begroot en ook het onderhoud van bermen en leefomgeving is zodanig matig uitgevoerd dat de populatie bruine ratten in onze gemeente nog steeds toeneemt. Er gaat iets niet goed.

Op bladzijde 6 schrijft u dat we een overschot hebben van bijna €1,4 miljoen, terwijl er tijdens het jaar 2019 ruim €8 miljoen vanuit de Algemene reserve overgeheveld is naar de begroting van 2019 om het sluitend te krijgen. Het CDA noemt dit geen overschot.
Het toppunt is de eindconclusie van het college: omdat we minder teveel hebben uitgegeven, boeken we ruim €1 miljoen over naar 2020 voor RES en klimaatdoelstellingen lees: duurzaamheid.
Denkt u nu echt dat dat het gene is waar onze inwoners blij van worden?

U bent er in 6,5 jaar bestuursverantwoordelijkheid in geslaagd om het potje van de reserves zodanig uit te hollen dat wie er ook na u komt, heel veel op moeten ruimen wat in deze bestuursperiode willens en wetens uitgegeven is aan hobbyprojecten.

Om wat voorbeelden te noemen:

 • De Kleine Aarde
  We zijn nu jaren bezig met de herontwikkeling van de Kleine Aarde. Het afgelopen jaar is er eindelijk huur ontvangen, maar het Legaat van Cooth is leger dan toen u begon. Er is veel afgebroken en gesloopt, maar er is feitelijk nog weinig gebeurd.
   
 • Vorst B
  Om het plan om Vorst B te ontwikkelen tot Greentech, zijn er veel subsidies ontvangen, veel adviseurs ingehuurd, maar er is nog geen bestemmingsplan en geen zicht op ontwikkelingen. Opmerkelijk dat er €980.000 aan negatieve baten zijn in 2019, dit terwijl er voor 2019 niks aan baten waren begroot.
   
 • Woningbouw
  Er zijn veel plannen geschreven, maar er is nog weinig gerealiseerd. Communicatie in de geest van de omgevingswet verloopt ook nog niet zoals het zou moeten. Gevolg: veel procedures, vertraging van plannen en onnodige kosten. Boxtel scoort laag op het gebied van woningbouw. We lopen hierdoor ook veel leges mis.
   
 • De BSB
  De BSB krijgt weer meer subsidie terwijl andere welzijnsorganisaties worden gekort. Wij snappen deze keuze niet altijd en denken dat dit heel anders kan.
   
 • Het seniorenbeleid
  Het is nog steeds niet goedgekeurd door de raad, nu wordt er weer een agenda aan gekoppeld. Ondertussen zien we dat de druk op mantelzorgers met name de laatste tijd enorm toeneemt. Wij denken dat dat ook anders kan. Neem de doelgroep en haar problemen serieus, begin mee te denken en reserveer middelen om mensen in Boxtel gezond en gelukkig oud te laten worden.
   
 • Jeugdzorg
  Er is nog steeds geen grip op jeugdzorg. De bedragen die hieraan uitgegeven worden, zijn limiet-loos en ook daar denken wij dat het anders kan. Facturen zijn niet goed te controleren omdat ze niet altijd voorhanden zijn, zoals de accountant woensdag aangaf. Zet het nu ontwikkelde dashboard van de regio ook in voor het beoordelen van onze plaatselijke oplegger. Blijf lobbyen in Den Haag voor structurele, financiële compensatie voor de voogdij leerlingen die bij de La Salle verblijven.

Kortom, wij vinden dat er op een andere manier met de portemonnee van onze inwoners omgegaan had moeten worden.
Wij denken dat het heel anders kan, lees: heel anders moet.

We hopen dat de ingeslagen weg in 2020 niet vervolgd wordt.
Wij gaan ervan uit dat de burger in november massaal gaat stemmen op het CDA, omdat het ook anders kan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.