11 juni 2019

Raadsvoorstel: Onderzoek RKC naar Agrifood Capital

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar Agrifood Capital. Lees hieronder onze inbreng.  

Wauw wat een gedegen onderzoek. Iedereen die deze rapporten gelezen heeft, weet wat Agrifood doet, wat ze goed doen en waar ze nog aan moeten werken.
Fijn dat we nu eindelijk meer helderheid hebben over de bouwstenen en de vorm van de samenwerking.
Ook is de timing wat het CDA betreft perfect. Nu is het moment waarbij we als raden nog aan zet kunnen komen en invloed hebben op de nieuw te maken Strategische agenda.
Wat ons nog het meeste intrigeert, is de rol van regio Noordoost Brabant. Deze wordt volgens de diverse rapporten veel belangrijker, daar moeten wij als gemeente zaken onderhandelen. Gelden voor onderwerpen als duurzaamheid (waaronder RES), mobiliteit en industriegronden worden daar verdeeld.

Ook lezen we dat de negatieve effecten voor de leefbaarheid als gevolg van PHS gezamenlijk als regio op worden gepakt. Dit zijn allemaal zaken die we in Boxtel niet zelf kunnen oplossen.
Wat het CDA zich afvraagt, is hoe een college ervoor kan zorgen dat bepaalde zaken op de agenda van de POHO-overleggen komen? Hoe gaat dat en hoe kan een gemeenteraad daarin sturen?

U geeft als gemeente aan dat u graag een dialoog wilt tussen de gemeenteraad, griffier, gemeentesecretaris en RNOB betrokken beleidsambtenaren. Het CDA wil graag weten hoe u dit vorm gaat geven. Wordt dit een raadswerkgroep, zoals de RKC als voorbeeld noemt?

Prettig dat de raad op korte termijn beter en vaker wordt geïnformeerd. Graag ziet het CDA ook vanuit het college terug dat er een verband wordt gelegd tussen de gemeentelijke wensen en de regionale opgaven en dat dit wordt gecommuniceerd met de raadsleden.

Verder wil het CDA graag weten wat andere gemeentes, die niet meededen aan het RKC onderzoek, met dit onderzoek gaan doen. Wordt dit onderzoek gecommuniceerd naar alle gemeenten die onderdeel zijn van de regio Agrifood Capital?

Nog een laatste oproep voor de raadsleden. Focus op voor Boxtel belangrijke politieke punten en besteed hier aandacht aan. Dit ondanks dat Agrifood Capital vaak een ver van onze bed show is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.