21 november 2018

Raadsvoorstel Regionaal beleidsplan Jeugd

Evaluatie en verlenging regionaal beleidsplan jeugd voor 1 jaar  

We snappen deze keuze vanuit organisatorisch oogpunt, het schept ruimte om andere oplossingen te zoeken of om bestaande oplossing aan te passen maar het CDA is benieuwd naar de gevolgen.
In het raadsvoorstel staat onder het kopje financiën dat dit niet van toepassing is. Dit verwondert ons. Voor het CDA is het cruciaal om te weten wat het kost als we niet verlengen of als we besluiten om te verlengen met 1 jaar.

Verder vragen wij ons af wat het risico is om 1 jaar te verlengen, kunnen we een eventueel risico dragen vanuit onze begroting en beperkte reserves?

Hetgeen dat nog belangrijker is, is de kwaliteit van onze zorg. Wat betekent deze beslissing voor de kwaliteit van onze zorg? Worden de regionale en plaatselijke evaluatie al voor een verlenging meegenomen, of pas als we toe zijn aan een nieuw regionaal beleidsplan jeugdhulp?

Het doel van de Jeugdwet is het jeugdstelsel vereenvoudigen, efficiënter en effectiever maken met het uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongeren en van de verzorgende en het probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving. Hoe ver vorderen we in deze doelstelling?

Wat betreft de lokale evaluatie vinden wij het goed dat nog niet uitgevoerde punten de komende maanden worden uitgevoerd. Wij hadden liever gezien dat dit al voor het einde van 2018 was uitgevoerd. Of is dit reeds al uitgevoerd? De evaluatie heeft namelijk als datum april 2018. Wij kunnen hier wel stellen een geruime tijd voordat wij als raad over dit raadsvoorstel moeten stemmen.

Dan tenslotte een citaat wat ons zorgen baart op bladzijde 12 van de regionale evaluatie.
Plan Do Check Adjust
Hierbij staat vermeld “We beginnen wel, evalueren te weinig en maken niet af. Hoe gaat u dit ombuigen mevrouw de wethouder?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.