12 december 2018

Raadsvoorstel: Tariefaanpassingen en overige wijzigingen

Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de gemeentelijke heffingen voor het jaar 2019

Met betrekking tot de verordening van de OZB willen wij een motie indienen. In de motie roepen we op tot een lager OZB-tarief voor maatschappelijke organisaties/sociaal belang behartigende instellingen.*

Over de verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019 het volgende:
Tariefaanpassingen akkoord, maar bij de leging van de afvalcontainers nog wel een opmerking. Het is duidelijk dat de verhoging o.a. te maken heeft met het tarief in de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen13,21->31,39 per ton afval( 1000 kilogram).
Wat het CDA zich hierbij afvraagt is: wat is er (niet) gebeurd met de campagne stimuleren minder afval produceren van de Boxtelse bewoners en het stimuleren omgekeerd afval inzamelen?
De raad heeft duidelijk aangegeven dat we niet gaan bestraffen, maar eerst gaan proberen om te buigen en gedrag te veranderen en dan pas bestraffen en 'de vervuiler betaalt'. Kan hier in 2019 werk van gemaakt worden?

 

 

*Deze motie heeft helaas geen meerderheid behaald en is verworpen. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.