22 maart 2019

Raadsvoorstel: Veiligheidsregio Brabant-Noord Beleidskader

De Beleidsagenda 2020-2030 is volgens het CDA een noodzakelijke en wenselijk weg die wordt ingeslagen. Steeds meer draait het om samenwerking om de veiligheid van onze burgers te verzekeren. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn noodzakelijk om als veiligheidsregio meer grip te krijgen op een veranderende samenleving. 

De veiligheidsregio houdt bij deze agenda ook rekening met de kaderstellende taak van de gemeenteraden en de burgemeester als gesprekspartner en beleidsbepaler door voor de komende 4 jaren het beleidsplan uit te voeren en dan weer te evalueren. 

Specifieke risico’s die voor Boxtel gelden zijn door de veiligheidsregio gedekt door passende oplossingen. Het is prettig om te lezen dat er geen risico’s bij zijn gekomen en dat voor Boxtel ook de risico’s omtrent het spoor worden meegenomen.

Complimenten voor de ambtelijke organisatie wat betreft de financiële gevolgen van het Beleidskader 2020 van de Veiligheidsregio. Duidelijk is te overzien wat er de komende jaren vanuit de gemeente Boxtel bij moet om onze veiligheidsregio up to date te houden en de verantwoordelijkheid niet zelf te behouden, maar samen. Deze kosten dienen wij bij te dragen vanuit de zorgplicht die wij richting onze inwoners hebben.

Het CDA hoopt dat de gemeente bij de financiële dekking dit punt wordt meegenomen. Wij hadden dit liever al bij de Kadernota gezien. Nogmaals blijkt dat regionale afspraken ons meer geld kosten dan dat we gedacht hadden. Op zichzelf is de veiligheidsregio geen punt van discussie en het beleidskader 2020 helemaal niet. Wat wel een punt is, is onze begroting en beleidsnotitie. Prioritering is nodig!

Het CDA kan zich vinden in de bij dit Raadsvoorstel bijgevoegde zienswijze. 
Geen verdere aanpassingen zijn ons nodig op een typefout na.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.