11 juni 2019

Raadsvoorstel: Zienswijzen bij begrotingen (verbonden partijen)

Het CDA is verheugd te zien dat de GGD met de tijd meegaat. Zo proberen zij cliënten te bereiken en te ondersteun door gebruik te maken van de steeds meer verschillende vormen van communicatie. Daarnaast wil de GGD gebruik gaan maken van dataonderzoek om zo inzichtelijk te maken hoe het met onze gezondheid gaat. Als laatste wil de GGD hun strategische positie vergroten.

Het CDA kan deze programma’s enkel ondersteunen en toejuichen. Onze gezondheid staat in een steeds complexere samenleving steeds meer in verband met alles wat om ons heen gebeurt. Wij zijn ons ook steeds meer bewust van welke effecten de omgeving op onze gezondheid zou kunnen hebben. Onderzoek en samenwerking tussen organisaties is hierbij wel van belang om zorgen weg te nemen of om te bevestigen. De GGD wil beginnen met de samenhang tussen de veehouderij en de gezondheid. Voor het CDA erg belangrijk. Op deze manier kan ook de GGD de veehouderij helpen om te verduurzamen. Want verduurzaming houdt natuurlijk ook de gezondheid van iedereen in.

Het CDA ondersteunt de begroting van de GGD en kan zich vinden in de bijgevoegde zienswijze.

Wat betreft de RAV kunnen wij instemmen met de zienswijze gezien het ontbreken van een financieel belang.

De koers die de Veiligheidsregio Brabant Noord de komende tijd gaat varen is wat het CDA betreft een goede koers. In een steeds complexer wordende samenleving waarbij communicatie via talrijke kanalen loopt, is het noodzakelijk dat ook de Veiligheidsregio hierin meegaat. Een informatie-gestuurde netwerkorganisatie zoals ze het zelf noemen. Dat de kosten van de doorontwikkeling uit de reserves betaalt worden, horen wij graag. Een organisatie die voor de ontwikkeling niet afhankelijk is van de partners is een sterke en onafhankelijke organisatie. Dat de meerjarenbegroting 2020-2023 sluitend is, kan enkel maar positief begroot worden. Wij kunnen dan ook instemmen met deze zienswijze bijgevoegd bij het raadsvoorstel.

Het CDA vraagt zich af waarom BHIC in het raadsvoorstel wordt benoemd. In de Begroting van BHIC is de gemeente Boxtel niet opgenomen als een van de partijen die een bijdrage doet. Is dit de eerste bezuinigingsmaatregel?

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.