28 januari 2019

Schriftelijke vragen Biomassaplein

In september heeft het CDA Boxtel-Liempde-Lennisheuvel schriftelijke vragen gesteld over het Biomassaplein, maar naar aanleiding van recente informatie hebben wij hier opnieuw schriftelijke vragen over.
Deze nieuwe informatie heeft bij ons opnieuw geleid tot zorgen, onder andere voor de inwoners van Lennisheuvel en de Vorst.
Meer vrachtwagens voor de af- en aanvoer dan eerder verteld die gevolgen hebben voor de doorstroming van het verkeer.
Meer uitgaven dan eerder verteld die onze reeds krappe begroting nog verder drukken.
En een gemeenteraad die ogenschijnlijk weinig te zeggen heeft over het bestemmingsplan doordat er gebruik wordt gemaakt van de Crisis- en herstelwet.

Nieuwe informatie is onder meer te lezen in de volgende (openbare) documenten:
- Het “Uitvoeringsprogramma GreenTech Park Brabant (Oktober 2018)”
- De “Ontwikkelvisie GreenTech Park Brabant in Boxtel (Oktober 2018)”

In de documenten worden onder meer de volgende gebouwen en bedrijven genoemd:
Het Biomassa Hub, GreenTech Incubator, Ontmoetingsplekken, Greentech Sales, Bezoekerscentrum, Greentech Supply en een Kenniscentrum.

1.       Kunt u aangeven waar deze bedrijven/gebouwen precies komen en wie precies de kosten voor deze gebouwen gaat dragen?

2.       Kunt u daarbij ook aangeven wat de doelen zijn van deze gebouwen/organisaties?

3.       Als deze (deels) uit de begroting van de gemeente Boxtel komen, kunt u dan aangeven hoe u hier geld voor vrij maakt?

4.       Hebben deze gebouwen geen last van geluidsoverlast van de shredder?

5.       In het uitvoeringsprogramma staat: “(…) om lokaal beschikbare biomassa (…) om te zetten in hernieuwbare energie” Waarom wordt dit genoemd? Hernieuwbare energie uit biomassa is immers slecht voor het milieu, want bij het gebruik van deze grondstof voor energie komen broeikasgassen vrij.

6.       Kunt u verklaren waarom u kiest voor biomassa als grondstof voor energie(opwekking)?

7.       Uit het uitvoeringsprogramma blijkt dat er een flexibel bestemmingsplan opgesteld zal worden om een afwijking op het bestemmingsplan snel mogelijk te maken. Welke inspraak heeft de gemeenteraad nog in dit proces?

8.       Welke inspraak hebben inwoners van Lennisheuvel/De Vorst op dit proces?

9.       Kunt u verantwoorden waarom u gebruikmaakt van de Crisis- en herstelwet bij het opstellen van het bestemmingsplan van het biomassaplein?

10.   Een aantal bedrijven heeft interesse in structurele huurruimte. Wat gebeurt er met deze bedrijven bij een no-go evaluatie na 2 jaar?

11.   Uit de stukken blijkt dat u €1 miljoen wil verkrijgen via reguliere grondexploitatie. Daarmee kunt u onder andere de Incubator en het kenniscentrum realiseren. Hoe worden de andere bij vraag 1 genoemde bedrijven/gebouwen gefinancierd?

12.   Er wordt genoemd dat reeds een wandelpad is aangelegd voor bezoekers om langs de gewassen te kunnen lopen. Voorziet dit wandelpad in een behoefte? Wordt dit pad momenteel gebruikt?

13.   Aan wat voor evenementen wordt gedacht op niet-gebruikte gronden?

14.   Is er al een samenwerkingsovereenkomst met Bio Treat Center? Waarom is hier geen nieuws meer over sinds oktober 2018?

15.   Waarom wordt Dunne en Dikke fractie mest genoemd in de stukken van de ontwikkelingsvisie? Deze zouden toch niet worden gebruikt?

16.   Op p.13 staat dat ook slachtafval gebruikt kan worden als biomassa. Is dit een van de invullingen die in de toekomst voor het biomassaplein staat gepland, is dit ook uw bedoeling of houdt u op dit moment alle opties open?

17.   Wat voorheen 600 aanvoer en 200 afvoer bewegingen waren (gemiddeld 3 vrachtwagens per dag, zie beantwoording schriftelijke vragen over het Biomassaplein Vorst B van 24 oktober 2017) zijn 15 vrachtwagens (5400 vrachtwagens per jaar) geworden. Een vervijfvoudiging van het aantal vrachtwagens. Kunt u dit verklaren?

18.   De Oksel staat al beschreven op p.34. Deze potentiele nieuwbouwwijk is nog niet in de uitwerkingsfase. Waarom wordt deze wijk dan toch al in dit document genoemd?

19.   In de grafiek op p.40 van de Ontwikkelvisie is een totale potentie van zo’n 7610 ton biomassa (plus stro zo’n 1210 ton) per jaar te zien. Op de site staat: In de eerste fase (0,6 ha) gaat het om maximaal 6.000 ton snoeihout per jaar. In de definitieve fase (2 ha) gaat het naar verwachting om circa 24.000 ton snoeihout per jaar. Waar komt de rest van de biomassa dan in het vervolg vandaan? Hoe kunt u dit verklaren?

20.   Op p.89 wordt een Slowfood lunchcafé genoemd. Is al reeds bekend wie dit gaat exploiteren? Worden lokale boeren hierbij betrokken?

21.   Wanneer start de looptijd van het biomassaplein? Is dat het moment waarop het eerste hout door de shredder gaat of op een ander moment? Wanneer komt dus de beslissing over het go of no-go moment?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.