12 mei 2020

Schriftelijke vragen: Coronacrisis

Al geruime tijd hebben we in Nederland te maken met de Coronacrisis en de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. De gemeente Boxtel heeft onder andere via de gemeentelijk site zo veel mogelijk informatie proberen te geven door een vraag en antwoord pagina op te zetten met daarbij extra informatie. Toch blijft het CDA kritisch over enkele besluiten en de positionering van de gemeente. Om allen gezond te blijven en allen gezond uit deze crisis te komen hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college.
1.       Hoe heeft u de inwoners van Boxtel geïnformeerd over de genomen maatregelen?
2.       Heeft u meer BOA capaciteit in Boxtel ingezet om te controleren of er wordt voldaan aan de Rijksoverheidsmaatregelen?
3.       Heeft u specifieke verzoeken bij de politie neergelegd m.b.t. handhaving tijdens de Coronacrisis?
4.       Bent u bekend met de grote wachtrijen bij de Milieustraat en de ergernissen van inwoners hierover?
5.       Bent u bereid de openingstijden van de Milieustraat te verruimen? Bijvoorbeeld door ook op maandag en dinsdag te openen of door de openingstijden op de al open dagen te verruimen.

Wat betreft de financiële hulp die bij de gemeentes zijn neergelegd heeft het CDA de volgende vragen:
Wij hebben begrepen dat er veel aanvragen voor de TOZO zijn binnengekomen.
6.       Hoeveel aanvragen zijn hiervan al beoordeeld?
7.       Zijn er veel aanvragen die net niet binnen de regelingen vallen en hoe gaat u daarmee om?
8.       Geeft u de gevallen waarbij de regeling niet sluitend is door aan Den Haag?
9.       Bij hoeveel van de beoordeelde aanvragen is er al overgegaan tot een uitkering van de middelen?

10.   Bent u het met ons eens dat het toch innen van gemeentelijke belastingen in niet alle gevallen de juiste aanpak is? Denk hierbij aan gevallen waarbij door maatregelen vanuit het Rijk geen gebruik kan worden gemaakt van de terrassen (terrasbelasting).
11.   Waarom heeft u er niet voor gekozen om bepaalde gemeentelijk belastingen niet te innen en kwijt te schelden? Denk hierbij aan de terrasbelasting, aangezien door Rijksoverheidsmaatregelen er geen gebruik gemaakt kan worden van de terrassen.

Volgens het Nibud verwacht een derde van de Nederlandse huishoudens dat zij de komende tijd moeilijke rond kunnen komen door de Coronacrisis. Het CDA wil niet dat er nog meer inwoners in armoede of schulden leven en doet er dus alles aan om inwoners te helpen om grip op hun financiën te krijgen.
Het Nibud nodigt gemeenten uit om hun inwoners goed te informeren over relevante nieuwe geldzaken. Via de Geldkrant van het Nibud kan een gemeente helder communiceren over relevante geldzaken en voorgenomen lokale maatregelen en initiatieven. 
Hiermee hebben we naast de Fikks-app en ander genomen maatregelen nog een mogelijkheid om armoede en schulden binnen onze gemeente tegen te gaan.

12.   Heeft u kennis genomen van de brief van Lokaal FNV ‘s-Hertogenbosch van 30 april 2020 met daarin het verzoek om een “Geldkrant Boxtel” te ontwikkelen?
13.   Bent u bekend met ‘de Geldkrant’ van het Nibud?
14.   Bent u bereid om op korte termijn een ‘Geldkrant Boxtel’ op te zetten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.