13 mei 2019

Schriftelijke vragen: Huisvredebreuk dierenactivisten bij agrarische onderneming

Naar aanleiding van de bezetting van een agrarische onderneming in Boxtel en daarbij het lang uitblijven van politieoptreden hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college:

1.       Deelt u de mening van Minister Schouten en van het CDA dat “Dit een van de bedrijven is die ons voorzien in ons dagelijks voedsel. Dat moeten zij kunnen doen zonder continu over hun schouder te hoeven kijken en geïntimideerd te worden. In Nederland kan en mag iedereen zijn mening geven maar het bezetten van een boerenbedrijf als je het ergens niet mee eens bent, is onacceptabel.”?

2.       Keurt u deze vorm van intimidatie en huisvredebreuk af?

3.       Waren er bij de politie of bij de gemeente signalen binnengekomen dat honderden activisten een stal in Boxtel wilden gaan inbreken? Zo ja, wat is er met deze signalen gedaan?

4.       Wie is er verantwoordelijk in het geval van een dergelijke inbraak om deze te beëindigen?

5.       Wat is de reden dat het zo lang duurde voordat de actie beëindigd werd?

6.       Het dierenwelzijn en -gezondheid is in het geding bij zo’n actie. De actievoerders komen uit allerlei windrichtingen en continenten en nemen daar ziektes mee die in de stal kunnen worden verspreid. Daarnaast ervaren de varkens enorme stress bij veel mensen en rumoer in de stal. Bent u met ons eens dat dit onacceptabel is en dus ook slecht is voor de varkens in dit bedrijf? Waarom was dit onvoldoende reden om eerder in te grijpen?

7.       Wat bent u van plan om dergelijke acties te voorkomen in de toekomst?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.