10 april 2019

Schriftelijke vragen: MOVE '31

Het CDA heeft regelmatig gepleit voor een open en duurzame discussie m.b.t. MOVE ’31.
Donderdag 10 april a.s. is er een inloopbijeenkomst en kunnen inwoners en ondernemers zich laten informeren over de verkeersvisie.

Er staan echter een aantal (vergaande) uitspraken in, o.a.:
- de mogelijkheid van een randweg aan het noorden van Boxtel ligt open
- een volledige parallelbaan aan de Schijndels kant van de A2 wordt genoemd
- maar ook de aansluiting van de wijk Oost op de Liempdseweg

En over deze laatste aanpassing hebben wij onderstaande vragen gesteld aan het college:
1. Waar komt deze laatste variant vandaan? Is dit genoemd in een van de overleggroepen die mee hebben gewerkt aan MOVE ‘31?
2. Wat betekent dit voor het Dommeldal?
3. Komt de laatste variant i.p.v. de oostelijke ontsluitingsweg of naast deze ontsluitingsweg?
4. Waar haalt u de financiering voor een extra brug vandaan?
5. Heeft u rekening gehouden met de mogelijke onrust die een zomaar geopperde nieuwe ontsluiting kan geven bij de inwoners van de wijk Oost?
6. Hoe gaat u hierover communiceren en de mogelijke onrust wegnemen?
7. Wanneer kunnen we deze variant op de agenda van de gemeenteraad verwachten? Komt hierover nog een beeldvormende bijeenkomst?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.