13 augustus 2019

Schriftelijke vragen: Ontsluiting woonwijken

In de uitgangspunten van MOVE’31 is uitdrukkelijk gezegd dat we als gemeente Boxtel in de nabije toekomst het verkeer zo veel mogelijk uit de woonwijken gaan weren. Nu is het onze fractie opgevallen dat bij drie nog nader uit te werken bouwplannen dit uitgangspunt naar onze mening niet geheel consequent wordt toegepast. Daarom hebben we onderstaande vragen gesteld aan het college. 

Het gaat om de volgende gebieden:
Achter Den Eijngel
Heem van Selis
De Oksel/Tongeren

Achter den Eijngel
M.b.t. Achter Den Eijngel kiest u voor de ontsluiting van het bouwverkeer voor de Mijlstraat en de ontsluiting van de eerste woningen via een eenrichtingverkeer via de Rigtpad heen naar de wijk en via de Eg en de Ploeg terug. Hierover hebben we de volgende vragen:
1.       Vanaf welk jaar wordt de Mijlstraat als volledige ontsluiting in gebruik genomen?
2.       Gaat er dan iets gebeuren met de bestrating en de drempels in de Mijlstraat die nu veel overlast bezorgen voor de bewoners? Onder andere agrarisch bestemmingsverkeer heeft veel overlast van de enorm hoge drempels die tot schade leiden bij zowel de machines als de drempels.
3.       Komt de spiegel op het kruispunt bij Den Eijngel terug? De kruising is immers al jaren onoverzichtelijk. 
4.       Heeft u gekeken naar de nauwe bestrating in de Eg en de Ploeg? Gaat u dit aanpassen wanneer het een ontsluitingsweg wordt?
5.       Is het mogelijk dat er in de Eg twee hogere verkeersdrempels komen? Dit om de snelheid te verminderen i.v.m. schoolgaande kinderen.
6.       Waarom is er niet voor gekozen om aan de Rigtpad aan twee zijden de sloten dicht te maken en deze straat een tweerichtingsverkeer te maken zodat verkeer niet onnodig door de woonwijk hoeft?

Heem van Selis
M.b.t. Heem van Selis kiest u voor een ontsluiting via de Dukaat. Hierover de volgende vragen:
7.       Waarom heeft u bij deze nieuwe woonwijk er niet voor gekozen om het verkeer vooraan de wijk te ontsluiten, maar heeft u de ontsluiting verderop in de wijk gepland?
8.       Hoe kan het dat u bij de berekening van de kosten van de rotonde op de Bosscheweg de grondkosten vergeten bent op te nemen?
9.       Hoe kunnen deze grondkosten €1,5 miljoen bedragen?
10.   Is er overleg met de uitbater van De Oude Ketting om de rotonde niet over het terras te laten lopen, maar over het uiteinde van de parkeerplaats? Wat scheelt dat in de kosten?
11.   Wat voor effect heeft de optie bij 10 op een eventuele aansluiting van de Baandervrouwenlaan op de rotonde?
12.   Komen de meerkosten van de rotonde op rekening van de projectontwikkelaar of op conto van de gemeente Boxtel?

De Oksel/Tongeren
M.b.t. de Oksel/Tongeren wordt geen ontsluiting voorgesteld omdat de bebouwing tijdelijk is. Hierover de volgende vragen:
13.   Moet er bij tijdelijke bebouwing in de Oksel niet een ontsluiting komen aan de noordkant van Boxtel om zoekverkeer te voorkomen?
14.   Is inmiddels bekend hoeveel tijdelijke bewoning u denkt te kunnen realiseren in de Oksel/Tongeren?
15.   Zijn dit genoeg woningen om een fietshelling bij de fietstunnel realistisch te laten zijn?

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.