07 november 2018

Schriftelijke vragen Parkeerplaatsen centrum

Tot onze, en de ondernemers van het centrum, grote verbazing is deze week begonnen met het weghalen van parkeerplaatsen in de Rechterstraat ter hoogte van nummer 52. Klaarblijkelijk wordt dit een laad- en losplek. Naar ons weten is hier nog steeds de proef blauw parkeren in werking.
Voor een dergelijke aanpassing, waarvan nu sprake is, dient een verkeersbesluit genomen te worden.

In de RIB van 20 december 2017 ‘Evaluatie en doorkijk wijziging parkeerregulering centrum Boxtel’  geeft u aan dat er op korte termijn een aantal maatregelen genomen gaat worden om de conclusies uit het onderzoek parkeerschijfzone Centrum/Breukelen Zuid te verbeteren. U geeft hierbij aan dat het college hiervoor separaat oplossingsrichtingen voor zal stellen. U geeft daarbij aan dat de Parkeervisie van 30 mei 2017 uitgangspunt is. In de Parkeervisie staat expliciet dat de Rechterstraat waar de proef blauwparkeren van kracht was/is na afloop in principe betaal parkeren zou worden.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Is er voor de aanpassing van de genoemde parkeerplaatsen een verkeersbesluit genomen?
Zo niet, zijn er dan werkzaamheden uitgevoerd zonder gegrond besluit?
2. Bent u het met ons eens dat nu, tijdens de herinrichting van het marktplein alle parkeerplaatsen in het centrum nodig zijn?
3. Bent u het met ons eens dat de Parkeervisie het uitgangspunt is voor parkeerplaatsen?
4. Bent u het met ons eens dat de proef blauw parkeren niet zonder voorafgaande communicatie ongedaan gemaakt kan worden?5. Hoe gaat u dit richting raad, centrumondernemers en burgers verder communiceren? 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.