07 november 2018

Schriftelijke vragen Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november jl. uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Kort samengevat gaat de PAS onderuit, omdat er geen maatregelen mogen worden genomen als de verwachte voordelen van de maatregelen niet vaststaan ten tijde van de uitspraak.
Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de landbouw, industrie en infrastructuur. Uit uitlatingen van het ministerie begrijpen wij dat de vergunningverlening naar alle waarschijnlijkheid per direct moet worden stopgezet.

Naar aanleiding hiervan heeft CDA Boxtel-Liempde-Lennisheuvel de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Wilt u ons op zo kort mogelijke termijn bijpraten over de gevolgen van deze uitspraak?
We zouden op korte termijn graag geïnformeerd willen worden over de gevolgen voor:
-          PHS
-          uitbreidingen in de landbouw
-          uitbreiding van industrieterrein Ladonk richting Vorst B en C
-          het biomassaplein 

2. Wat wordt het plan B voor de vergunningen waarbij de gemeente Boxtel betrokken is (zoals de VLK en de wegen in Tongeren)? 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.