22 januari 2019

Schriftelijke vragen Toename aantal inbraken

De afgelopen tijd zijn er meerdere inbraken geweest in o.a. het centrum, Selissen en Duinendaal.   
Op klaarlichte dag wordt er ingebroken en binnen een paar minuten zijn de inbrekers weer vertrokken. Het lijkt wel of er sprake is van een inbraakgolf. Zowel materieel en emotioneel is er schade. Het idee dat iemand in jouw huis of winkel is geweest is verschrikkelijk. Het CDA Boxtel-Liempde-Lennisheuvel heeft dan ook door middel van onderstaande vragen extra aandacht gevraagd voor deze problematiek. Wij hopen dat we gezamenlijk inbraken en pogingen tot inbraken kunnen voorkomen.

We hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Bent u op de hoogte van het toenemende aantal inbraken in de afgelopen tijd?

2. Heeft u inzichtelijk hoe de inbraken in onze gemeente verdeeld zijn? Zijn er bepaalde wijken aan te wijzen waar relatief meer wordt ingebroken?

3. Welke acties treft u nu al om inbraken te voorkomen? En welke acties kunt u verder treffen om inbraken en pogingen tot inbraken terug te dringen? Is extra politiesurveillance een optie om zo ook de veiligheidsbeleving voor de inwoners te verhogen?

4. Kan het college aangeven hoe zij met inzet van o.a. gemeente, politie, inwoners, woningbouw en ondernemers hier een actie op kunnen zetten om het aantal inbraken terug te dringen?

5. Hoe is de communicatie met inwoners over dit onderwerp? Is er bijvoorbeeld sprake van voorlichting m.b.t. inbraakpreventie door gemeente en/of politie?

6. Kunt u aangeven of buurtpreventiemiddelen (zoals BIN en BuurtWhatsApp) helpen bij het terugdringen van het aantal inbraken en de ervaren veiligheid doen toenemen? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.