16 juni 2020

Vragenhalfuur: Energie Coöperatie Boxtel

We hebben begrepen dat per 25 mei 2020 de voorzitter en kartrekker van de ECB met onmiddellijke ingang is gestopt. De directe aanleiding zou een brief zijn die de gemeente aan haar inwoners heeft gestuurd waarbij de ECB amper gekend zou zijn en waarbij ook de lokale ondernemers niet in meegenomen zijn. De voorzitter geeft aan dat de ECB niet serieus genomen wordt, dat zou al langer het geval zijn. Hij krijgt het niet meer opgebracht om er zijn energie in te steken om nog iets voor elkaar te krijgen. Het CDA maakt zich ongerust. Voordat we beginnen met de plaatselijke oplegger van de RES is onze belangrijkste partner stuurloos. 

Daarom hebben we de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Klopt het dat de ECB niet betrokken is bij een brief naar inwoners waarbij de ECB wel betrokken had moeten worden en kunt u aangeven wat de reden hiervoor was?

2. Heeft u na kennisneming van het stoppen van de voorzitter van de ECB contact met hem opgenomen?

3. Hoe verloopt de communicatie tussen de gemeente en de ECB?

4. Kunt u reageren op de uitspraak dat de ECB niet serieus genomen wordt?

5. Wat zijn de lopende afspraken en zijn er prestatieafspraken met de ECB?

6. Krijgt de ECB subsidie? Zo ja, hoeveel?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.