07 juli 2020

Vragenhalfuur: GreenTech Park Brabant

GreenTech Park Brabant

GreenTech Park Brabant laat nog even op zich wachten, maar in de tussentijd lezen wij in de nieuwsbrief dat de Gemeente volop bezig is met de ontwikkeling van de gronden. 
Zo staat in de nieuwsbrief van mei 2020 dat vanwege de gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein, een deel van de gronden beschikbaar blijft voor landbouwkundig gebruik, in het bijzonder voor de teelten van gewassen. Gedacht wordt aan de teelt van snelgroeiende wilgen, hennep en andere “biobased teelten”. Hiervoor heeft de gemeente een contract afgesloten met een agrariër, waarbij ook ZLTO betrokken is, aldus de nieuwsbrief. 

We hebben hierover de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Volgens de nieuwsbrief van GreenTech Park Brabant zou ZLTO betrokken zijn bij het contract dat afgesloten is met een agrariër om verschillende teelten te starten. Bij navraag bij de ZLTO blijkt dat zij zich zeker niet betrokken voelen bij de totstandkoming van het contract. Kunt u dit verklaren?
  2. Het gerucht gaat dat dit stuk grond wordt bewerkt door een Oirschotse loonwerker. Waarom is hiervoor gekozen en niet voor een lokale Boxtelse ondernemer?
  3. De grond waar Greentech Park Brabant ontwikkeld gaat worden, is een enorm drassige locatie. Waarom probeert u tevergeefs allerlei soorten gewassen op die gronden te telen?
  4. Op veel percelen in de omgeving is drainage aangelegd omdat het zo’n natte grond betreft. Bent u van plan om op delen van de gronden ook drainage aan te leggen?
  5. Afgelopen jaren is het vaker misgegaan met de teelt. Hoe denkt u deze teelten wel tot een succes te maken?
  6. Wat gebeurt er precies met de gewassen na afloop van de teelt? Worden ze opgeslagen om later te gebruiken zodra het bedrijventerrein is ontwikkeld of gebeurt hier iets anders mee?
     

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.