04 juli 2019

Vragenhalfuur: Muziekonderwijs

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben we onderstaande vragen gesteld tijdens het vragenhalfuurtje.

Inleiding: 
Ik was zondag bij DKA en dacht toen ik terug fietste: kan de harmonie geen bamboefluiten maken of jute uniformen zodat ze onder de subsidieregelingen vallen van de gemeente Boxtel?
Of zullen we als raad toch maar ervoor gaan om muziekkorpsen die lessen geven op het bespelen van koperen instrumenten de subsidie te geven die ze verdienen?

Het CDA heeft de volgende vragen: 

1.       ​Wat is de reden dat het lespakket vooraf betaald moet zijn om in aanmerking te komen voor een voucher? 

2.       Is het handhaven van de subsidie naar muziekverenigingen niet veel goedkoper voor de gemeente dan het zelf controleren van alle rekeningen?

3.       Klopt het dat alleen de eerste 200 aanvragen een voucher ontvangen?

4.       Waarom worden er voor instrumenten waarvan je alleen buiten Boxtel de lessen kunt volgen geen uitzonderingen gemaakt? Deze ouders hebben immers ook al veel reiskosten.

5.       Muziekonderwijs was voor veel ouders altijd erg duur, maar de harmonie was daar een escape voor, ouders konden hun kinderen dan toch een instrument laten spelen tegen redelijke kosten. Bent u het met ons eens dat met deze regeling ook deze escape verdwijnt?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.