11 juni 2019

Vragenhalfuur: PHS

Tijdens het vragenhalfuurtje van dinsdag 11 juni hebben we vragen gesteld over PHS, met name over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State inzake PAS.

Lees hieronder onze inbreng:
29 mei jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het PAS. PAS mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt.
Er mogen alleen vergunningen worden verleend wanneer vooraf is bewezen dat natuurwaarden niet verder worden aangetast. Deze recente uitspraak heef gevolgen voor Boxtel.

Wij hebben eerder al naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof (van afgelopen november) gevraagd naar de gevolgen van deze uitspraak en om een plan B.
U heeft toen aangegeven dat het oordeel van de Afdeling over het PAS zou worden afgewacht. En in de tussentijd zou u de mogelijkheden onderzoeken voor een eventueel plan B. Inmiddels ligt er dus een uitspraak van de RvS. 

Daarom hebben we de volgende vragen:
1.      Welke stappen neemt u na de recente uitspraak van de Raad van State?
2.      Welke mogelijkheden heeft u onderzocht sinds de uitspraak van het Europese Hof (7 november ’18)?
3.      Hoe ziet u de voortgang van de diverse lopende projecten?
4.      Wat de concrete gevolgen voor Boxtel zullen zijn, worden pas definitief wanneer er een uitspraak volgt over het bestemmingsplan, maar heeft u al een plan B?
5.      Hoelang verwacht u dat PHS-werkzaamheden in Boxtel vertraagd zullen worden? 
6.      Voor wiens rekening zijn de meerkosten bij vertraging als gevolg van de uitspraak van de ABRvS inzake het PAS?
7.      Het verkeersbesluit 'Onttrekking van de spoorwegovergangen' is gekoppeld aan het bestemmingsplan VLK en beide liggen nu bij de ABRvS. Kunt u ons (binnenkort) informeren over de mogelijke gevolgen indien VLK niet in de huidige vorm gerealiseerd kan worden?
8.      Met het rijk en de provincie zou gesproken worden over een soort frictiebudget voor extra maatregelen buiten het Maatregelenpakket (om knelpunten die na de uitvoering zijn ontstaan, te kunnen aanpakken). Kunt u al aangeven hoe het zit met de beschikbaarheid van dit frictiebudget?

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.