12 december 2018

Vragenhalfuur raadsvergadering: Duurzaamheid

Vragenhalfuur: Duurzaamheid

In de duurzaamheidsagenda zijn veel acties en projecten neergelegd, inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Voor 2017 en 2018 stonden veel acties gepland, maar zoals we in de Raadsinformatiebrief van oktober konden lezen, staan nog veel projecten slechts in de startfase. In 2030 Energieneutraal, daar is nog heel veel voor nodig.
Veel betrokken inwoners en ondernemers zijn in werkgroepen aan de slag met dit thema, maar wat we ook begrepen hebben is dat velen het overzicht ook kwijtraken omdat er zo veel punten op staan (inmiddels 69).

Vragen:

1. Via een RIB zijn we geïnformeerd over de stand van zaken van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid. Wanneer kunnen wij een uitgebreide evaluatie in de raad verwachten waarin ook de bereikte resultaten geëvalueerd kunnen worden?

2. De Duurzaamheidsagenda is een lange lijst met uiteenlopende projecten. Veel acties/projecten bevinden zich slechts nog in de startfase. Bent u het met ons eens dat de huidige Duurzaamheidsagenda verder geprioriteerd dient te worden? (wens van de deelnemers aan werkgroepen, overzicht kwijt, te veel zaken).

3. Kunt u aangeven wat de voortgang is van de Energie Coöperatie Boxtel?

4. Is het mogelijk om de verlichting in het gemeentehuis duurzamer in te zetten? De lampen in het gemeentehuis branden vaak ook 's avonds en 's nachts volop.
Als we zeggen dat we voorop lopen met duurzaamheid en van onze inwoners en ondernemers energiebesparende maatregelen verwachten, dan moet de gemeente zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.