21 november 2018

Vragenhalfuur raadsvergadering: Hondenuitlaatbeleid

Sinds een paar weken gaan we als CDA met een groen bankje op pad om een open gesprek te houden. Wat er in de wijk speelt, wat positief aan Boxtel is, maar ook wat minder positief of juist negatief is, wordt er besproken. Wat de laatste tijd opviel was dat er vaak gesproken werd over het hondenuitlaatbeleid. Zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters ergeren zich aan hondenpoep op de straat in perkjes en op grasvelden. Met name de hondenbezitters die zich netjes aan de regels houden vinden dit vervelend. Ook zij worden hier namelijk op aangekeken. Daarnaast blijken de mogelijkheden om hondenpoep weg te gooien rond de jaarwisseling niet voorhanden te zijn. Prullenbakken worden dichtgetimmerd. Hierdoor kan het zomaar zijn dat er meer mensen hondenpoep laten liggen. Hondentoiletten zijn op veel plekken niet onderhouden. Gaten in hekken en kuilen onder de hekken kunnen er zomaar voor zorgen dat honden ontsnappen.
Ons hondenuitlaat beleid is gebaseerd op regels en handhaving. Handhaving ontbreekt echter op elk onderdeel. Als er regels gesteld worden dient er ook gehandhaafd te worden.
Boetes:
- Hond niet aangelijnd waar dit moet: €90
- Geen zakje dragen voor verwijderen hondenpoep: €90
- Als verantwoordelijke niet onmiddellijk opruimen van hondenpoep:€140
- Hond laten verblijven/lopen op een speelweide/zandbak: €140

Ook is er geopperd dat niet alle hondenvoorzieningen even strategisch geplaatst zijn. Maar aan een kant van een pad een losloopzone of uitlaatzone, Hondentoiletten pal naast woningen, niet voldoende DepoDogs, of juist veel bij elkaar en geen mogelijkheden om honden in woonwijken in een afgesloten gebied te laten rennen. Het hondenuitlaatbeleid is niet meer up to date na 8 jaar van verandering. Daarom vinden wij dan ook dat het uitlaatbeleid aan een evaluatie en herziening toe is.

Vragen: 
1. Bent u het met ons eens dat er voor hondenbezitters voldoende voorzieningen aanwezig moeten zijn, ook rond de jaarwisseling?
2. Bent u het met ons eens dat als er regels gesteld worden er ook gehandhaafd dient te worden?
3. Hoeveel boetes zijn er mbt het hondenuitlaatbeleid in 8 jaar opgelegd?
4. Bent u bereid het hondenuitlaatbeleid na 8 jaar te evalueren en te herzien?
5. Gaat u hierbij in gesprek met stakeholders, hondenbezitters en niet-hondenbezitters?

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.