11 juni 2020

Vragenhalfuurtje: Zonneweide-West

Zonneweide-West

Het CDA vindt bouwen in onze kleine kernen van vitaal belang en alles wat dit mogelijk in de weg staat, willen wij in dialoog oplossen om de voortgang te behouden. Nu zijn er nog steeds mogelijke obstakels bij Zonneweide-west. Wij hebben hier ook al eerder aandacht voor gevraagd.
In het Brabants Centrum van donderdag 4 juni lezen we dat de wijze van communicatie niet is verlopen zoals het zou moeten zijn.
Datgene wat er nu gemaakt is, is niet in overleg tot stand gekomen. De overleggen zijn niet in harmonie verlopen. 5 van de 6 bewoners krijgen een ontsluiting en ondanks allerlei suggesties van de gehele buurt, krijgt 1 bewoner geen ontsluiting.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen gesteld om escalatie te voorkomen:

  1. Kan de burgemeester optreden als bemiddelaar in het conflict, om rechtsgang te voorkomen?
  2. Kan de burgemeester op korte termijn in contact treden met buurtbewoners en de projectontwikkelaar om de problemen van beide zijden aan te horen?
  3. Kan daarbij ook met beide partijen de verschillende opties nog eens doorlopen worden?
  4. Wij als CDA zouden het zeer op prijs stellen als beide partijen zich gehoord voelen door onze gemeente. Het zou goed zijn als er eindelijk gebouwd kan worden en het bord uit de voortuin kan. Kunt u hier zorg voor dragen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.