05 november 2020

Aankoop CSM terrein biedt kansen voor woningzoekenden

Goed nieuws voor de gemeente Breda; de aankoop van het CSM-terrein kan plaatsvinden al moet het voorstel nog wel even officieel worden goedgekeurd door de raad en de provincie. Het CSM terrein ligt al langer braak en is altijd een gewild stuk grond geweest voor de gemeente. In samenwerking met de provincie wordt het stuk grond nu aangekocht.

Mooie en nieuwe kansen voor starters en jongeren vindt het CDA. “Want het excuus, sorry we hebben zelf geen grond, gaat niet meer op”, volgens van Oosterbosch, verantwoordelijk voor de portefeuille wonen binnen de fractie van het CDA. Met de aankoop zijn er tal van mogelijkheden te bedenken. Maar wonen zal zeker een plaats krijgen binnen dit nieuwe plan, getuige de eerste berichtgevingen. En dan liefst ook sociale huur, sociale koop, CPO en tijdelijke bewoning als het aan het CDA ligt. Want de nood is hoog in Breda en de urgentie is niet te onderschatten. Naast sociale huur kan sociale koop de druk van de sociale huur afhalen en de doorstroom bevorderen aldus van Oosterbosch. “We moeten nu ook eens echt goedkoper gaan bouwen. Wellicht dan maar wat kleiner maar doorstroomwoningen zijn nodig voor die jongeren die met een relatief goede baan niet in aanmerking komen voor sociale huur en geen middeldure woning kunnen betalen”. Tevens ziet van Oosterbosch mogelijkheden voor tijdelijke bewoning. “Het gebied wordt niet in een paar jaar helemaal ontwikkeld. Geef inwoners de kans om dan tijdelijk Tiny Houses neer te zetten of bouw voor een bepaalde periode met goede afspraken goedkopere prefab oplossingen. Het kan de druk van de ketel afhalen en we willen graag qua innovativiteit meedoen met de topgemeenten in Nederland, dus leef je uit zou ik zo zeggen ”, grapt van Oosterbosch. De komende weken wordt in de raad gesproken over de begroting 2021.

Van Oosterbosch ziet met de aankoop van het CSM terrein mogelijkheden om de wensen van de fractie te bespreken met collega’s en college. Zoals bij vele projecten krijgt ook deze casus natuurlijk een vervolg....!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.