09 februari 2021

Aarzeling CDA bij participatieleidraad opgepakt door lokale media

Zoals u gisteren al op deze site heeft kunnen lezen  gaat de gemeente Breda  zijn manier van burgerinspraak op het gebied van woningbeleid grondig veranderen. Dit is ook opgepakt door de lokale krant, dat artikel kunt u hier lezen.

Raadslid Marc Oosterbosch pleit voor een ondersteunende rol van de gemeente. Nu niet meer 80% al vast ligt maar alles aan de voorkant nog open is mag er best wat meer richting gegeven worden aan wat er gevraagd wordt. Zo voorkom je ook dat de ideeën zo divers zijn en niet passen in de werkwijze van de gemeente dat de gemeente de inspraak weer naast zich neer kan leggen, iets wat we allemaal niet willen! Laten we participatie binnen de nieuwe omgevingswet met zijn allen aangrijpen om ontwikkeltrajecten succesvol te laten verlopen met commitment van alle partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.