20 maart 2021

Actualiteit rond de Galderse Meren (door Christel de Baat)

De laatste weken zijn de Galderse Meren regelmatig onderwerp van gesprek geweest in de Bredase gemeenteraad. O.a. naar aanleiding van de bespreeknotitie van de VVD geeft het CDA het college diverse kaders mee bij het ontwikkelen van een visie over het gebied. Een uitgebreid overzicht van burgerraadslid Christel de Baat over dit laagdrempelig recreatiegebied voor veel Bredanaars van alle leeftijden!

We staan positief tegenover het ontwikkelen van een visie, tenzij de actuele afspraken gewaarborgd blijven en aan een aantal voorwaarden vooraf voldaan wordt. We vinden bijvoorbeeld de voorwaarde voor sluiting tussen zonsopgang en zonsondergang belangrijk. Ook bescherming van de ecologische waarde is van belang. We zijn tevreden over hoe de wethouder de huidige balans ziet tussen recreatie en natuur. Het is belangrijk middelen vrij te maken voor de verbetering van de verkeerscirculatie.
Alle belanghebbende partijen moeten meegenomen worden in de ontwikkeling!

We zijn minder blij met de woorden van het college inzake het opknappen van toiletten, douches en waterpunten. In deze tijd is het letterlijk van levensbelang dat we naar buiten gaan en bewegen. Wat ons betreft wordt op korte termijn het terrein rond de Galderse Meren leefbaarder gemaakt met een basisvoorziening die up-to- date is op dit gebied en wordt dit uit het budget Coronagelden gehaald, of eenmalig uit de post Onvoorzien. Dit als investering in onze gezondheid, nu en in de toekomst.
Budget halen uit parkeergelden en/of hoge entreeprijzen vinden we niet wenselijk, hoewel we beseffen dat de vrije toegang helaas ook de oorzaak is van een aantal incidenten. Het moet laagdrempelig toegankelijk blijven, er zijn al zo weinig van dit soort plekken.

We roepen het college op de natuurinvestering nader in te vullen en bij de voorwaarden die hieraan gesteld worden rekening te houden met zowel de financiële situatie van de evenementenorganisaties als de zorg voor natuur. En dit op korte termijn te doen, zodat er duidelijkheid is als men weer kan gaan genieten van alle evenementen die losbarsten op kwetsbare plekken in de stad.

We geven het college nadrukkelijk de suggestie mee om studenten van de opleiding Leisure aan de BUAS onderzoek te laten doen. Zodat we een gerichtere informatie ophalen voor de toekomst en een bijdrage leveren aan de verlaging van het nijpende tekort aan podiumplekken in deze tijden van Corona.

Voor een land dat we door willen geven, voor een Galderse Meren dat we door willen geven!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.