30 mei 2022

Amateurkunst in Breda krijgt een zetje!

Mede dankzij de CDA fractie werd er 24 februari jl. een z.g. motie aangenomen onder de naam 'Amateurkunst verdient een zetje'. Het is duidelijk dat de amateurkunstensector in meer facetten extra aandacht behoeft. Ook met de negatieve invloed van de Covidmaatregelen, zoals het ontbreken van cultuureducatie, is er bij Bredase amateurkunstverenigingen sprake van een leegloop onder met name jeugdleden. Het college van B&W werd verzocht om met deze sector meer in gesprek te gaan over haar toekomstbestendigheid, betere zichtbaarheid in de stad en aandacht voor haar financiële positie. Dit heeft nu een vervolg gekregen in een nieuwe, extra, subsidieregeling en verschillende activiteiten bij toekomstige publiekscampagnes. Om Bredanaars, van jong tot oud, extra te inspireren om cultuur te gaan beoefenen. Met extra financieel zetje dus om ledenwerfacties te ontplooien, te vernieuwen, te verjongen of te digitaliseren. Mooi!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.