08 november 2021

Begroting voor 2022 deze week centraal op de agenda!

Het geld van Breda: wat is de mening van de CDA-fractie over de nieuwste begroting voor onze stad? Ook deze week zijn we volop in voorbereiding voor de z.g. begrotingsraad a.s. donderdag. Ondertussen is er al het een en ander, ook te midden van de meeste andere partijen, uitgebreid (terug) te lezen op:
https://indebuurt.nl/breda/gemeente/het-geld-van-breda-dit-zijn-de-meningen-over-de-nieuwste-begroting-voor-onze-stad~162880/
Reactie: “De begroting is solide, maar het CDA vindt wel dat er een onbalans zit in de begroting”, vertelt raadslid Caspar Rutten. “Er staan grote ambitieuze projecten in. Die zijn op zich mooi, maar zetten de boel op slot en gaan ten koste van andere doelen waar de inwoners van Breda nu meer aan hebben.”
Grote projecten. “Een begroting gaat altijd over het komende jaar, maar je kijkt ook verder met de meerjarenbegroting om grote langdurige projecten mogelijk te maken. Dat is logisch, maar helaas wordt veel van de begrotingsruimte voor de komende jaren tot 2025 nu al ingevuld met projecten, zoals de Talentenhal, Nieuwe Mark en de te dure ondertunneling van de Noordelijke Rondweg. De grote projecten zijn belangrijk, maar het hoeft niet zoveel geld te kosten en het moet niet allemaal tegelijkertijd. Er is dan niet genoeg geld voor andere projecten die in dorpen en wijken nodig zijn. Wij balen er dan ook van dat in de begroting nog geen geld gereserveerd is voor de MFA in Bavel, de sporthal voor Princenhage, de broodnodige verenigingsloods in Ulvenhout of om een einde te maken aan de kosten die inwoners moeten betalen als grofvuil wordt opgehaald.”
Meer bomen. “Als CDA zijn we blij dat de financiën voorlopig op orde lijken te zijn. Landelijke beslissingen vallen voor Breda nu goed uit. Ook zijn we positief over de investeringen op ’t Zoet (het oude CSM terrein) en het extra planten van bomen.”
Burgerbegroting. “Wij zouden graag zien dat er meer geld beschikbaar komt voor projecten in de dorpen en wijken, zoals de MFA in Bavel, de sporthal in Princenhage en de verenigingsloods in Ulvenhout. Ook zouden wij graag zien dat bewoners via een burgerbegroting initiatieven kunnen aandragen. Daar is nu geen geld voor. Net zoals er te weinig geld gaat naar handhaving en (verkeers)veiligheid of het inlopen van de achterstanden op het beheer van de openbare ruimte, zoals de wegen en het groen. Breda zou er verstandig aan doen om daarvoor meer geld vrij te maken.”
Balans. “Het gaat om balans. Wij willen daarom dat de uitgaven aan de grote projecten beter gespreid worden zodat er ook geld overblijft voor veiligheid, het onderhoud van wegen en plantsoenen, de zorg die mensen nodig hebben en om het verenigingsleven te laten bloeien. Daar ligt de behoefte van de Bredanaar. Er wordt nu te veel de nadruk gelegd op de grote ambitieuze plannen.”
(tekst door raadslid Caspar Rutten)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.