26 april 2021

Brand op de woningmarkt: Breda doet veel maar is het voldoende?

Maar liefst 15 activiteiten benoemde wethouder Quaars vorige week in de bespreking met de raad over de bespreeknotitie van ons raadslid Marc van Oosterbosch “Meer woningen voor iedere portemonnee”. Allemaal activiteiten om de druk op de woningmarkt te verlagen. Van starterslening tot taskforce doorstroming, van versnellingsagenda tot gebiedsprofielen. En toch is het CDA van mening dat het resultaat nog te mager is. Nog steeds is de druk hoog, nog steeds komen er meer urgente gevallen en nog steeds stijgen de huizenprijzen. CDA vraagt dan ook om te onderzoeken wat we nog meer moeten doen om deze huizencrisis het hoofd te bieden. Dit zou volgens van Oosterbosch door een taskforce kunnen worden opgepakt. Deze taskforce zou er op gericht moeten zijn afwijkende woonconcepten en creatieve woonvormen een kans te geven binnen Breda om de komende 5-10 jaar de druk iets te verlagen. De coalitiepartijen scharen zich echter achter de huidige inspanningen van het college en hebben vertrouwen in een verbetering van de huizenmarkt in Breda hierdoor. Toevoeging van een extra taskforce zien zij niet zitten. Het CDA overweegt daarom het college als alternatief een gerichte opdracht mee te geven. Een quotum aan koopwoningen tussen € 200.000,-  en € 250.000,- in de middeldure sector en een quotum aan tijdelijke flexibele woningen op braakliggende bedrijventerreinen. Om het quotum te bepalen heeft het CDA in ieder geval een update gevraagd van de huidige plannen en realisaties van woningbouwprojecten. Dit overzicht dient aan te tonen waar we daadwerkelijk staan als gemeente. De wethouder zegde afgelopen donderdag toe zo snel mogelijk met actuele cijfers te komen. Een constructief gesprek met de wethouder en de raadsfracties dient overigens te allen tijde gevoerd te worden. Tenslotte zijn we allemaal Breda en staan we voor dezelfde uitdaging!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.