12 mei 2022

Breda timmert aan de weg

De openbare ruimte in Breda wordt intensief gebruikt en door veel mensen als positief ervaren. Er zijn echter achterstanden geconstateerd in het onderhoud van de wegverharding. Aanpak daarvan verdient uiteraard alle prioriteit. We zien dat er overal in de stad hard gewerkt wordt. Dat het niet goed gaat met het Bredase wegdek is echter al langer bekend. Steeds intensiever gebruik maar ook bijv. extreem weer dat steeds vaker voorkomt, vraagt nu om extra actie. Een actieplan tot het wegwerken van de achterstanden staat vanavond hoog op de agenda van de gemeenteraad. Met daarbij in het raadsvoorstel natuurlijk ook aandacht voor de vraag wat dat allemaal moet kosten.
Ook de CDA-fractie volgt dit op de voet........wordt vervolgd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.